Internet Archive BookReader

Opis ziem zamieszkanych przez Polaków : pod wzgldem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysowym, handlowym i statystycznym